Zomer 2014 TV Langeland
 1. Een lesuur duurt 60 minuten, daarbinnen is 10 minuten inspeeltijd opgenomen. Een lesuur van een 30 minuten beschikt over 5 minuten inspeeltijd.
 2. De les gaat in principe altijd door tenzij de trainer u persoonlijk heeft afgebeld. Als de les niet doorgaat, zal er in overleg met de leerling(en) een inhaalmoment worden vastgesteld. Bij slechte weersomstandigheden is het voor de jeugd en senioren mogelijk om voor 3 euro per persoon extra de hal in te gaan. dit bedrag is afhankelijk van de groepsgrootte, stel er is 1 leerling aanwezig, dan zullen deze kostten hoger zijn.
 3. Privé-lessen (1 persoon) worden altijd ingehaald mits er van te voren met de trainer contact is geweest over de reden van afwezigheid van beide partijen.
 4. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 5. Er wordt geen les gegeven op de nationale feestdagen, deze lessen zullen in overleg op een ander moment worden ingehaald.
 6. De trainer streeft naar een homogene indeling van de tennisgroepen. Daar zal bij de  indeling dan ook rekening mee worden gehouden.
 7. Er wordt geen les gegeven op de volgende momenten: de meivakantie (week 18 kalenderjaar 2013)  en in de zomervakantie (week 29 t/m week 35 kalenderjaar 2013).
 8. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot restitutie van het lesgeld worden overgegaan wanneer de vrijgekomen trainingsplek door iemand anders wordt ingenomen.
 9. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
 10. De Tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 11. Betaling van het verschuldigde lesbedrag dient binnen 2 weken na ontvangst van de lesbevestiging (factuur) worden voldaan op rekening nummer 738.52.63 ten name van ‘Tennisschool TPS’. De factuur (pdf) zult u in de bijlage van de toegezonden lesbevestiging op uw mail ontvangen.
 12. Bij ontijdige betaling(en) zal er 10 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.
Winter 2013-2014 TV Langeland
 1. Een lesuur duurt 60 minuten, daarbinnen is 10 minuten inspeeltijd opgenomen. Een lesuur van een 30 minuten beschikt over 5 minuten inspeeltijd.
 2. De les gaat in principe altijd door tenzij de trainer u persoonlijk heeft afgebeld. Als de les niet doorgaat, zal er in overleg met de leerling(en) een inhaalmoment worden vastgesteld. Bij slechte weersomstandigheden is het voor de jeugd mogelijk om voor 2 euro per persoon extra de hal in te gaan.
 3. Privé-lessen (1 persoon) worden altijd ingehaald mits er van te voren met de trainer contact is geweest over de reden van afwezigheid van beide partijen.
 4. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 5. Er wordt geen les gegeven op de nationale feestdagen, deze lessen zullen in overleg op een ander moment worden ingehaald.
 6. De trainer streeft naar een homogene indeling van de tennisgroepen. Daar zal bij de  indeling dan ook rekening mee worden gehouden.
 7. Lessen in groepen van 6 en 8 personen zijn afhankelijk van de baanbeschikbaarheid en de hoeveelheid aanmeldingen.
 8. Er wordt geen les gegeven op de volgende momenten: de herfstvakantie (week 43 kalenderjaar 2013) , in de kerstvakantie (week 51 t/m week 1 kalenderjaar 2013/2014) en in de voorjaarsvakantie (week 8 kalenderjaar 2014).
 9. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot restitutie van het lesgeld worden overgegaan wanneer de vrijgekomen trainingsplek door iemand anders wordt ingenomen.
 10. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
 11. Na inschrijving voor de lessen kan deze inschrijving tot 3 weken voor de start van het nieuwe seizoen nog ingetrokken worden door schriftelijke annuleren. Daarna kan de inschrijving alleen nog geannuleerd worden in overleg, dit in verband met de vastlegging van de banen en baan huur alsmede de beperkte mogelijkheid om lastminute nog een vervanger te vinden.
 12. De Tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 13. Betaling van het verschuldigde lesbedrag dient binnen 2 weken na ontvangst van de lesbevestiging (factuur) worden voldaan op rekening nummer 738.52.63 ten name van ‘Tennisschool TPS’. De factuur (pdf) zult u in de bijlage van de toegezonden lesbevestiging op uw mail ontvangen.
 14. Bij ontijdige betaling(en) zal er 10 euro administratiekosten in rekening worden gebracht.