1. Artikel 1. De aanmeldprocedure voor UTC/Nedlloyd en Deuce Again 2024

  1.1 Deelname aan tennislessen is alleen mogelijk na inschrijven via onze site www.yourtennis.nl maak daar een account aan en je kunt inschrijven
  1.2 Aanmeldingen waarbij niet akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden worden niet in behandeling genomen
  1.3 Aanmelding voor tennisles en tennisevenementen is voor eigen risico
  1.4 Voor deelname aan tennisles is lidmaatschap van de vereniging op alle parken verplicht (muv de proeflessen)

  Artikel 2. Het lesgeld

  2.1 U gaat bij de inschrijving akkoord met het betalen van het lesgeld middels een automatische incasso
  2.2 Annuleren van de aanmelding na inschrijving is mogelijk. Echter de financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld blijft onverminderd bestaan 

  2.3 Mocht de cursist onverhoopt niet meer kunnen deelnemen aan de lescyclus vanwege blessures of andere redenen dan is de cursist nog steeds verplicht tot het betalen van het lesgeld tenzij de trainer een andere geschikte cursist kan vinden om de plek in te vullen.

  Artikel 3. De tennisles

  3.1 Een lesuur duurt 60 minuten, een half lesuur duurt 30 minuten.
  3.2 Een eenmaal begonnen les, die om welke reden dan ook, wordt afgebroken, wordt als gegeven beschouwd.
  3.3 Indien lessen uitvallen door ziekte van de leraar of door een andere aan de leraar toe te rekenen oorzaak, worden die lessen alsnog gegeven op een door de leraar vast te stellen moment. Echter is ons beleid dat we altijd proberen voor vervanging te zorgen om zo de continuïteit van de les te waarborgen.
  3.4 Indien lessen uitvallen door slecht weer of niet bespeelbare banen word er als volgt ingehaald:
  Er zullen per cyclus maximaal 2 uitval weken worden geplakt aan het einde van de serie, in de uitvalweken zullen de trainers zoveel mogelijk proberen in te halen. Ook lessen die in de uitvalweken zouden uitvallen vallen hieronder.
  3.5 In alle overige gevallen dat een les niet doorgaat wordt de les als geleverd beschouwd.
  3.6 Bij tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd. Wel mag u een vergelijkbare vervanger sturen
  3.7 een 5 persoons volwassen les kan alleen doorgaan mits er 5 leerlingen zijn, zo niet dan zal er een 4 persoons les worden gegeven en daar zal de betaling ook naar worden aangepast, bij de overige groepslessen is het de verantwoordelijkheid van de tennisschool om de lessen vol te krijgen.
  3.8 De tennisschool heeft het recht om wegens een virus als corona eerst oplossingen als duo lessen of lesgeven in andere vormen, mits wordt voldaan een les die overeenkomt met dezelfde lesprijs, met als voorbeeld: 2 personen een half uur les komt overeen met 4 personen een uur les. Of om de week met 2 les in plaat van elke week met 4 personen.

  Artikel 4. De cursist

  4.0 De cursist draagt zelf zorg voor het door hem benodigde spelmateriaal.
  4.1 De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel. Vrijetijdskleding is niet toegestaan tijdens de tennisles.
  4.2 Bij minder of meer dan het genoemde aantal deelnemers per groep wordt de lesduur evenredig naar het aantal werkelijke deelnemers ingekort dan wel uitgebreid. Tennisschool TPS is gerechtigd bij te weinig animo, lesgroepen te laten vervallen en inschrijvingen te annuleren.

  Artikel 5 Aansprakelijkheid

  5.1 Tennisschool TPS en de daaraan verbonden trainers zijn tijdens de cursus op de tennisbaan in geen enkel geval verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of daaruit voortvloeiende schade,  alsmede diefstal, of beschadiging van goederen.

  Artikel 6 Mailing

  6.1 De cursist of ouder/verzorger kan e-mails of apps ontvangen met informatieve doeleinden.